سبد خرید
دلند>>کاتالوگ محصولات

مکانیزم کلید و پریزهای دلندپلاس (آدا،آوا،آسا)

    

  با دانلود کاتالوگ محصولات دلند الکتریک میتوانید تصاویر همه مدل های محصولات دلند را با طراحی زیبا و منحصر به فرد ببینید و اگر شما فروشنده محصولات دلند میباشید با دانلود کاتالوگ و گرفتن پرینت رنگی میتوانید نمونه تصاویر با کیفیت از محصولات دلند الکتریک را به خریداران محصولات دلند ارائه نمایید.

 

تعاریف و کاربردکلید و پریز 

کلید: وسیله ای است که برای قطع و وصل جریان برق در یک یا چند مدار الکتریکی به کار می رود.
پریز و دوشاخه: وسیله ای است که برای اتصال هادیها و بدنه های قابل انعطاف در سیم کشی ثابت به کار می رود و شامل دو قسمت است:
پریز ثابت: قسمتی که با سیم کشی نصب می گردد.
دوشاخه: قسمتی که به هادی، یا بند قابل انعطاف لوازم برقی یا بند قابل انعطاف پریز دستی متصل می شود.
پریز چند راهه: یک دستگاه پریز است که بیش از یک محل برای اتصال دو شاخه داشته باشد.

ولتاژ نامی: ولتاژی است که دستگاه برای آن ساخته شده و توسط سازنده روی آن نشانه گذاری شده است.
جریان نامی: شدت جریانی که روی پریز یا دوشاخه به وسیله سازنده نشانه گذاری شده است.
منظور از ولتاژ و شدت جریان مقدار موثر آن است مگر در مواردی که جز آن ذکر شده باشد.
کلیدهای فرمان روشنایی مورد مصرف در تاسیسات برقی ساختمانها ( مسکونی، اداری، آموزشی، بهداشتی،صنعتی و غیره)، که ولتاژ نامی آن از ۲۵۰ ولت تجاوز نمی کند، باید منطبق با مشخصات مندرج در آخرین اصلاحیه استاندارد ملی شماره ۴۶۲ ساخته شده باشد.
کلیدهای دستی مصارف عمومی نصب ثابت، برای استفاده در داخل یا خارج ساختمان، که ولتاژ نامی آن از ۴۴۰ ولت و جریان نامی آن از ۶۳ آمپر تجاوز نمی کند باید برابر با استاندارد یا یکی از استانداردهای معتبر بین المللی ساخته شده باشد پریزها و دوشاخه های برق یک فاز، دو فاز، و سه فاز که ولتاژ اسمی آن از ۳۸۰ ولت و جریان نامی آن از ۲۵ آمپر تجاوز نمی کند و جعبه های مربوطه باید بر اساس انطباق با جدیدترین اصلاحیه استاندارد ملی شماره ۶۳۵ تولید شده باشد.

پریزهای صنعتی و پلاگ مربوطه به آن، که ولتاژ اسمی آن از ۵۰۰ ولت و جریان نامی آن از ۱۰۰ آمپر تجاوز نمی کند، باید منطبق با نشریه استاندارد شماره ۳۰۹ کمیسیون بین المللی الکتروتکنیک یا مشابه آن ساخته شده باشد.