خرید
» نمایشگاه ها

نمایشگاه صنعت برق تهران 98

 

حضور شرکت دلند الکتریک در نمایشگاه صنعت برق تهران 9  لغایت 12 آبان ماه  98

صنعت برق
کلیدپریز
کلید پریز دلند
کلید پریز
کلید و پریز
صنعت برق تهران
صنعت برق
دلند
صنعت برق
Loading

نمایشگاه صنعت ساختمان تهران 98

 

حضور شرکت دلند الکتریک در نمایشگاه صنعت ساختمان تهران 6  لغایت 9 مرداد ماه  98

صنعت ساختمان
صنعت و ساختمان 98
صنعت و ساختمان 98
صنعت و ساختمان 98
صنعت و ساختمان
صنعت ساختمان
Loading

نمایشگاه صنعت ساختمان تبریز 98

 

حضور شرکت دلند الکتریک در نمایشگاه صنعت ساختمان تبریز  21  لغایت 24 خرداد ماه  98

نمایشگاه صنعت وساختمان تبریز
نمایشگاه صنعت وساختمان تبریز
نمایشگاه صنعت وساختمان تبریز
Loading

نمایشگاه صنعت ساختمان بندرعباس97

 

حضور شرکت دلند الکتریک در نمایشگاه صنعت ساختمان بندرعباس  19  لغایت 22 دی ماه  97

نمایشگاه صنعت و ساختمان بندرعباس
نمایشگاه صنعت و ساختمان بندرعباس
نمایشگاه صنعت و ساختمان بندرعباس
Loading

نمایشگاه صنعت ساختمان بابل97

 

حضور شرکت دلند الکتریک در نمایشگاه صنعت ساختمان بابل  28 آبان ماه لغایت 2 آذر ماه  97

نمایشگاه صنعت و ساختمان بابل
نمایشگاه صنعت و ساختمان
نمایشگاه صنعت و ساختمان بابل
Loading

آلبوم نمایشگاه صنعت برق تهران97

 

حضور شرکت دلند الکتریک در نمایشگاه صنعت برق تهران  11 لغایت 14 آبان ماه  97

نمایشگاه برق تهران
نمایشگاه برق تهران
نمایشگاه برق تهران
نمایشگاه برق تهران
نمایشگاه برق تهران
نمایشگاه برق تهران
نمایشگاه برق تهران 97
نمایشگاه برق تهران
نمایشگاه برق تهران
Loading

آلبوم نمایشگاه صنعت ساختمان قزوین97

 

حضور شرکت دلند الکتریک در نمایشگاه صنعت ساختمان قزوین  3 لغایت 7 مهرماه  97

نمایشگاه صنعت و ساختمان قزوین
نمایشگاه صنعت و ساختمان قزوین
نمایشگاه صنعت و ساختمان قزوین
Loading

آلبوم نمایشگاه صنعت ساختمان کرمان97

 

حضور شرکت دلند الکتریک در نمایشگاه صنعت ساختمان کرمان  6 لغایت 9 شهریورماه  97

نمایشگاه صنعت وساختمان کرمان
نمایشگاه صنعت و ساختمان کرمان
نمایشگاه صنعت و ساختمان کرمان
Loading

آلبوم نمایشگاه صنعت ساختمان تهران97

 

حضور شرکت دلند الکتریک در نمایشگاه صنعت ساختمان تهران  15 لغایت 18 مردادماه  97

نمایشگاه صنعت و ساختمان تهران
نمایشگاه صنعت و ساختمان تهران
نمایشگاه صنعت و ساختمان تهران
نمایشگاه صنعت و ساختمان تهران
نمایشگاه صنعت و ساختمان تهران
نمایشگاه صنعت و ساختمان تهران
Loading

نمایشگاه صنعت ساختمان شیراز تیرماه 97

 

حضور شرکت دلند الکتریک در نمایشگاه صنعت  ساختمان شیراز 12 لغایت 15 تیرماه  97

نمایشگاه شیراز
نمایشگاه شیراز
نمایشگاه شیراز
Loading

نمایشگاه مشهد
نمایشگاه مشهد
نمایشگاه مشهد
Loading

عضویت در خبرنامه

Email

 

 

کارخانه : استان گلستان، شهر دلند

تلفن : 35892229 -35892231 (017)

فکس : 35891417 (017)

ایمیل : info@deland.ir

 

 

آدرس : دفتر تهران : خیابان سمیه ، ساختمان 214 ، طبقه 4

تلفن:   88827924 021  
          88827885 021

فکس:  88812779 021