سبد خرید
دلند>>فروشگاه آنلاین>>نصب کلیدکولر

 

1. نحوه نصب کلید کولر دلند (مکانیزم جدید)

الف: جهت نصب مکانیزم ،نیازی به بیرون آوردن دکمه ها نمیباشد.  

ب: نصب بر روی دیوار بصورتی باشد که Deland حک شده بر روی قالب بسمت پایین بوده و پیچهای قرمز (فاز و نول ورودی) در سمت بالای قاب قرار گیرد.


2. نحوه سیم کشی کلید کولر دلند (مکانیزم جدید)

نقشه کلید کولر

N: نول ورودی

'N: نول خروجی

 L: فاز ورودی

Pu: خروجی پمپ

SL: خروجی دور کند

Sp: خروجی دور تند