سبد خرید

حضور دلند الکتریک در نمایشگاه های سال 95

                                                                                   

 

1- بیست و یکمین نمایشگاه صنعت ساختمان تبریز( 24 - 21 اردیبهشت ) برگزار شد .

2- دهمین نمایشگاه بین المللی  صنعت ساختمان رشت( 31 - 28 اردیبهشت ) برگزار شد .

3- هشتمین نمایشگاه بین المللی  صنعت برق اصفهان( 8 - 5 خرداد ) برگزار شد .

4- چهاردهمین نمایشگاه صنعت ساختمان گلستان( 13 - 10 خرداد ) برگزار شد .

5- نوزدهمین نمایشگاه بین المللی  صنعت ساختمان مشهد( 25 - 21 تیر ) برگزار شد .

6- یازدهمین نمایشگاه بین المللی  صنعت برق مشهد( 2 مرداد - 30 تیر )برگزار شد .

7- دهمین نمایشگاه تخصصی  صنعت ساختمان زنجان( 8 - 5 مرداد )برگزار شد .

8- چهارمین نمایشگاه تخصصی  صنعت ساختمان البرز( 8 - 4 مرداد )تارخ نمایشگاه تغییر کرده است.

9- چهارمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان بابل( 15 - 11 مرداد )برگزار شد .

10 -شانزدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان تهران(25 - 22 مرداد )برگزار شد .

10- شانزدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان همدان( 12 - 8 شهریور )برگزار شد .

۲۵ خرداد ۱۳۹۵
تعداد بازدید : ۲,۹۲۵
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید