خرید

آدا

مدل آدا

کلید یک پل
۱۳,۴۰۰ تومان
کلید دو پل
۱۴,۲۰۰ تومان
کلید تبدیل
۱۳,۸۰۰ تومان
شاسی زنگ
۱۳,۵۰۰ تومان
فیش آنتن
۱۲,۸۰۰ تومان
۲۸,۵۰۰ تومان
۱۴,۲۰۰ تومان
۲۱,۵۰۰ تومان
۱۹,۵۰۰ تومان
۱۳,۵۰۰ تومان
۳۷,۵۰۰ تومان
۱,۵۰۰ تومان
۱۳,۱۵۰ تومان

عضویت در خبرنامه

Email

 

 

کارخانه : استان گلستان، شهر دلند

تلفن : 35892229 -35892231 (017)

فکس : 35891417 (017)

ایمیل : info@deland.ir

 

 

آدرس : دفتر تهران : خیابان سمیه ، ساختمان 214 ، طبقه 4

تلفن:   88827924 021  
          88827885 021

فکس:  88812779 021