خرید
» محصولات » محصولات دلند » مدل آریا

مدل آریا

۱۳,۲۰۰ تومان
۱۲,۴۰۰ تومان
۱,۵۰۰ تومان
دیمر فن (800w)
۳۵,۱۵۰ تومان
دیمر لامپ(800w)
۳۴,۱۵۰ تومان
شاسی راه پله
۹,۱۵۰ تومان
زنگ ملودی
۱۸,۱۵۰ تومان
۱۰,۸۵۰ تومان
سوکت شبکه cat6
۲۴,۱۵۰ تومان
فیش آنتن
۸,۴۵۰ تومان
شاسی زنگ
۹,۱۵۰ تومان
کلید دو پل
۹,۸۵۰ تومان
کلید یک پل
۹,۰۵۰ تومان
۸,۸۰۰ تومان
۱,۵۰۰ تومان
۳۷,۲۵۰ تومان
۳۶,۲۵۰ تومان
۱۱,۲۵۰ تومان
۲۰,۲۵۰ تومان
۱۲,۹۵۰ تومان
۲۶,۲۵۰ تومان
۱۰,۵۵۰ تومان
۱۱,۲۵۰ تومان
۱۱,۵۵۰ تومان
۱۱,۹۵۰ تومان
۱۱,۱۵۰ تومان
۱۰,۹۰۰ تومان
قاب سه خانه
۸,۰۰۰ تومان
قاب دوخانه
۶,۰۰۰ تومان
۱,۵۰۰ تومان
دیمر فن(800w)
۳۵,۲۵۰ تومان
۳۴,۲۵۰ تومان
شاسی راه پله
۹,۲۵۰ تومان
زنگ ملودی
۱۸,۲۵۰ تومان
فیش بلندگو
۱۰,۹۵۰ تومان
سوکت شبکه cat6
۲۴,۲۵۰ تومان
فیش آنتن
۸,۵۵۰ تومان
شاسی زنگ
۹,۲۵۰ تومان
کلید تبدیل
۹,۵۵۰ تومان
کلید دو پل
۹,۹۵۰ تومان
کلید یک پل
۹,۱۵۰ تومان

عضویت در خبرنامه

Email

 

 

کارخانه : استان گلستان، شهر دلند

تلفن : 35892229 -35892231 (017)

فکس : 35891417 (017)

ایمیل : info@deland.ir

 

 

آدرس : دفتر تهران : خیابان سمیه ، ساختمان 214 ، طبقه 4

تلفن:   88827924 021  
          88827885 021

فکس:  88812779 021