خرید
» تقدیرنامه ها

 

نمونه ای از لو ح تقدیر و تندیس های دریافتی شرکت دلند الکتریک در سال های متوالی

تقدیرنامه ها

 

 

                                        

 

 

                 

 

 

             

 

 

           

 

                 

 

 

 

 

 

 


  

 

 

            

 

 

                                                                                                                                         

 

                                                                                                                    

عضویت در خبرنامه

Email

 

 

کارخانه : استان گلستان، شهر دلند

تلفن : 35892229 -35892231 (017)

فکس : 35891417 (017)

ایمیل : info@deland.ir

 

 

آدرس : دفتر تهران : خیابان سمیه ، ساختمان 214 ، طبقه 4

تلفن:   88827924 021  
          88827885 021

فکس:  88812779 021